Kategorija

Romantika

Gegužės 5 d .: tekstas, parafrazė ir komentaras

Visas Alessandro Manzoni poemos „Il Cinque Maggio“ parafrazės tekstas, pridedamas komentarų ir retorinių figūrų analizės.

Gamtos ir islandų dialogas: santrauka ir analizė

Gamtos dialogas ir islandų kalbos santrauka: garsiosios „Giacomo Leopardi“ moralinės operetės analizė ir sintezė.

Santrauka apgailėtini

Vargdieniai, išsami Viktoro Hugo romano santrauka: siužeto, personažų ir temų sintezė; viskas skirta komentarams, apžvalgoms ir knygos formai.